آرشیو ماهانه: خرداد ۱۳۹۴

32387 0

شرکت نایب رییس هییت ژیمناستیک استان در سمینار نواب رییس هییتهای کل کشور در تهران به دعوت فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران

به نقل از مینایزدانی نماینده بانوان ژیمناست استان سمینار با مدیریت سرکارخانوم سروری نایب ریسس فدراسیون ژیمناستیک با حضور نواب رییس هیتتهای تمامی استانهای کشور برگزارگردید.و قوانین جدید ازسوی فدراسیون اعلام شد و مسایل و...