آرشیو ماهانه: اسفند ۱۳۹۴

photo_2016-02-22_09-53-21 0

بازدید ریاست محترم فدراسیون جناب آقای درویش زاده از سالن در حال ساخت علیدخت

بازدید ریاست محترم فدراسیون جناب آقای درویش زاده به همراه دبیر محترم فدراسیون جناب آقای سنگینی و جناب آقای شاهی معاون اداره کل ورزش از سالن تخصصی ژیمناستیک در حال ساخت در مجموعه ورزشی...